Spørsmål om betaling
For spørsmål om betaling, ta kontakt med oss via:

Spørsmål om produkt og levering
Dersom du har spørsmål vedrørende produkt og levering, ber vi deg i første omgang å kontakte bedriften du har kjøpt varen eller tjenesten av. Det samme gjelder i tilfeller hvor du anser mottatt faktura som feilaktig.

Hvis du ikke betaler det utestående beløpet, og heller ikke kontakter bedriften eller Aprila Bank, går saken videre til innkreving. Det vil vi gjerne unngå.

Generelle spørsmål
Prøv vår chat.