Sommerhilsen fra Halvor ☀️

Nå som de fleste av oss skal nyte sin velfortjente norgesferie, benytter jeg anledningen til å reflektere over 2020 så langt.

 

I januar kom det meldinger om et aggressivt virusutbrudd i Wuhan, og etter hvert raskt stigende dødstall. De neste ukene var dette først og fremst en nyhetssak, men i slutten av februar ble de første tilfellene oppdaget i Norge. I begynnelsen av mars så det ut som vi kunne holde viruset under kontroll gjennom å holde avstand og vaske hendene ofte, men fra 10. mars steg smittetallene raskt, 11. mars erklærte WHO pandemi, og 12. mars ble Norge stengt ned.

 

Tidenes permitteringsbølge

Resultatet ble en svært effektiv nedbremsing av smitten i Norge, men også en akutt krise for norsk næringsliv. De aller fleste av Norges 200.000 bedriftsledere måtte ta raske grep for å sikre bedriftens overlevelse. Det hyppigst brukte grepet ble midlertidige permitteringer, godt hjulpet av at regjeringen reduserte lønnskravet for arbeidsgivere fra 15 til 2 dager. Resultatet ble tidenes permitteringsbølge i norsk næringsliv, hvor 20% av arbeidstagerne i privat næringsliv i Norge ble permittert og ytterligere 4% mistet jobben som resultat av nedbemanning eller konkurser.

 

Høyere overskudd på tross av vesentlig omsetningstap

Aprilas 1.870 kunder er et gjennomsnittlig utvalg av norske SMB-er, med representativ fordeling på tvers av bransjer og fylker i Norge. Her ser vi et omsetningstap på 10% i mars, 23% i april og 27% i mai sammenlignet med 2019. Derimot klart dere å kutte kostnader enda raskere, og har dermed i snitt klart å få betydelig høyere overskudd og sterkere egenkapitalposisjon enn tilsvarende måneder i fjor. Dessuten ser det nå ut som omsetningsutviklingen har passert bunnen; omsetningen i juni var «bare» 26% lavere enn omsetningen i juni i fjor.

 

Dette viser at norske SMB bedrifter har en fantastisk omstillingsevne, og faktisk har klart å komme seg styrket gjennom krisen. Jeg er klar over at dette har krevd tøffe valg og knallhardt arbeid, og resultatet er at dere nå er bedre rustet for vekst og lønnsomhet enn noensinne.

 

Med rekordhøy arbeidsledighet er det viktigere enn noen gang å bidra

Samtidig vil jeg minne om at ikke alle er like heldige. Mange bedrifter – særlig innen turistnæringen – er fremdeles i en vanskelig situasjon, og arbeidsledigheten er på et rekordhøyt nivå. Derfor er det viktigere enn noensinne at alle som kan bidrar til å kjøpe varer og tjenester fra disse bedriftene. Så bruk pengene på campingplasser, hotell, turisthytter, turistaktiviteter, cafeer og restauranter med god samvittighet, og kos deg ekstra mye i sommer.

Trollheimshytta (foto fra driva.no)
Trollheimshytta (foto fra driva.no)

 

Tidenes mulighet for de som tør å satse

Høsten blir en spennende tid. Markedene har begynt å åpne seg igjen, og etterspørselen ser ut til å være i vekst innen de aller fleste bransjer. Samtidig er det mange dyktige folk ledige på arbeidsmarkedet, og annonsering er billigere enn på lang tid. Dette er tidenes mulighet for de som tør å satse. Men nå er det tid for ferie.

 

God sommer!

Hilsen Halvor