Gratis webinar for småbedrifter med behov for offentlig støtte

Aprila Bank hjelper deg gjennom jungelen av krisepakker og støtteordninger

Regjeringen har de siste ukene presentert ulike tiltak for å redusere de økonomiske konsekvensene av korona-krisen. Blant de mange tiltakene står fleksible permitteringsordninger, redusert arbeidsgiveravgift, statsgaranterte kriselån, kontantstøtte ved inntektsfall, og innovasjonsstøtte sentralt. Aprila Bank tilbyr nå gratis et webinar, «Krisepakker og støtteordninger for små og mellomstore bedrifter», med nyttig informasjon om hvordan din bedrift kan få tilgang til ordningene.

Halvor Lande, daglig leder i Aprila Bank, ser til daglig hvordan korona-krisen skaper økonomiske utfordringer for gründere, småbedrifter og frilansere. I webinaret presenterer han tiltakene som kan hjelpe nettopp din bedrift gjennom krisen.

Situasjonen i Norge

Webinaret gir innledningsvis en oversikt over situasjonen i Norge. Regjeringen har valgt en aggressiv og aktiv strategi for å forhindre smitte, og antallet nye smittede kan se ut til å flate ut, eller være på vei ned. Lande understreker at det uansett er for tidlig å si hvor lenge situasjonen vil vare, og at de økonomiske konsekvensene allerede er enorme. Regjeringen har samtidig signalisert at de gradvis vil åpne opp restriksjonene i samfunnet.

17% av alle arbeidstagerne i næringslivet er allerede permittert, og arbeidsledigheten er nå på det høyeste nivået siden andre verdenskrig. Mesteparten av permitteringene og oppsigelsene har kommet fra bedrifter med under 25 ansatte. 

For å få oversikt over konsekvensene av korona-krisen har Aprila Bank gjennomført en markedsundersøkelse blant sine egne bedriftskunder. Foreløpige resultater fra undersøkelsen viser at 2 av 3 allerede har kuttet kostnader, og 60% har gjennomført permittering eller nedbemanning, omtrent 12 prosent av bankens kunder allerede har permittert ansatte. Nå er mange frustrert og opptatt av hvordan tiltakspakkene blir tilgjengelige.

Foto: Kelly Sikkema
Foto: Kelly Sikkema

Omtrent 100 milliarder i potten

For å bistå med økonomisk støtte til rammede bedrifter har regjeringen foreslått flere målrettede og generelle tiltak. Totalt har Finansdepartementet satt av omtrent 100 milliarder for å hjelpe næringslivet, omtrent fem ganger så mye som ble satt av på statsbudsjettet etter finanskrisen.

Sammen med lånegarantordning er inntektskompensasjonen de største økonomiske postene på tiltakslisten. Samtidig er omtrent 5 millioner satt av til innovasjonstilskudd.

Lande forteller at inntektskompenasjonen er rettet mot bedrifter som både har direkte og indirekte fall i omsetningen. Foreløpig er det kommunisert at kravet for inntektskompensasjon gjelder bedrifter med et fall i omsetning på mer enn 30 prosent. Kompensasjonsbeløpet vil utbetales månedlig og skal dekke en andel av de faste kostandene, som husleie, strøm og forsikring. Tiltaket er spesielt rettet mot butikker, restauranter, hoteller, frisører og andre innen tjenesteytende sektor. Tiltaket vil derfor sannsynligvis i liten grad treffe konsulentselskaper og andre der personalkostnader er den største innsats- og kostnadsfaktoren.

Tiltakene vil være tilgjengelig gjennom om offentlig portal basert på selvrapportering av inntektsfall og faste kostnader. Betalingen skal komme automatisk etter rapporteringen. Lande minner alle på at rapporteringen vil kontrolleres i ettertid, og at feilrapportering vil straffes med bøter eller inndragelse av støtten. Ordningen er ment å vare så lenge den akutte krisen varer for å sikre at bedriftene overlever og har mulighet til å betale faste utgifter. Lønnskostnader skal dekkes av permitteringsordningen.

Lande peker på flere viktig tiltak som midlertidig redusert arbeidsgiveransvar i form av liberale permitteringsordning. Dagens permitteringsordninger og lønnsutbetaling dekkes av NAV etter 2 dager. Samtidig reduseres arbeidsgiveravgift med 4 prosent i 2 måneder.

Lånegarantiordningen

Regjeringen har øremerket 50 milliarder i statsgaranterte lån gjennom bedriftsbankene. Lånet blir tilgjengelig fra alle bedriftsbanker og er primært rettet mot bedrifter som var økonomiske solide før krisen.

Størrelsen på lånene er begrenset til ¼ av omsetningen i 2019. Lånet må tilbakebetales over tre år og skal ha lave renter, men normale betingelser på pant. I praksis betyr det at om man ikke har anleggsmidler som kan pantsettes må man stille med personlig sikkerhet. Staten sikrer allikevel 90 prosent overfor bedriftsbankene ved mislighold av lånet.

Tilbudet blir tilgjengelig fra alle de store bankene og det er naturlig å søke om lån i samme bank som brukes fra før. Lande tror behandlingstiden vil variere fra dager til uker, men at slike lån blir prioritert.

Foto: Kristopher Roller
Foto: Kristopher Roller

Innovasjonslån og tilskudd

Lande peker også på økte lånerammer hos Innovasjon Norge. Hensikten er å supplere eksisterende lån fra bankene og delfinansiering for prosjekter innen omstilling og innovasjon. Lånene kan søkes på direkte fra Innovasjon Norge. Størrelsen er begrenset opp til 50 prosent av kapitalbehovet i prosjektet, men det kan søkes om støtte til flere prosjekter.

Innovasjonstilskudd er en økt kontantstøtte til innovasjon og omstilling i norske bedrifter. Hensikten er å opprettholde nyskapning og er hovedsakelig rettet mot vekstselskaper og utviklingsprosjekter innen produkt og tjenesteutvikling. Tilskuddet kan dekke opp til 75 prosent av prosjektkostnadene.

Det er også opprettet en egen ordning for unge vekstbedrifter. Dette skal gi ekstra gode muligheter til å søke på innovasjonstilskudd på opp til 1.5 millioner. I tillegg har Investinor egne tilskudd fra 1 til 200 millioner, men er rettet mot et mindretall av bedriftene.

Også selvstendig næringsdrivende og frilansere får 80 prosent i lønnskompensasjon begrenset til 6G fra dag 17. I tillegg kommer sykepenger og omsorgspenger ved barnepass, samt utsatt levering av skattemelding og utsatt betaling av forskuddsskatt og MVA.

Langvarige endringer

Lande frykter et stort inntektsfall og negativ vekst i tiden som kommer. Han mener det betyr at alle nå må tenke på likviditeten i virksomheten.

Han anbefaler derfor bedrifter å skaffe en oversikt over løpende utgifter og inntekter for å kunne øke likviditeten. Aprila deler nå ut en enkel likviditetsanalyse for å hjelpe bedrifter med dette.

Det beste rådet for de som ikke får statsgaranterte lån er muligheten til å øke boliglånet, som allerede har lave renter. Han befaler også å Inngå dialog med utleiere og leverandører om reduserte faste utgifter.

For at krisen skal skape minst mulig konflikt oppfordrer Lande til åpenhet og ærlighet. Samtidig mener han tiden er moden for å se hvordan forretningsmodellen kan tilpasses krisesituasjonen og tiltakene som er innført. Han advarer bedrifter som tror at alt vil bli normalt om noen uker.


Oppfordrer til solidaritet

Lande mener det beste alle kan gjøre nå er å sørge for at aktiviteten opprettholdes, både i egen bedrift og i resten av næringslivet. Han forteller at de største problemene er for småbedriftene med under 25 ansatte og oppfordrer alle til å vise solidaritet med både kunder og leverandører. Alle må finne løsninger for å dele kostnader gjennom å opprettholde kjøpene fra småbedriftene.


Ønsker å bidra til bedre likviditet

Aprila er en bank som tar småbedriftenes utfordringer på alvor og ønsker å bistå på best mulig måte. Lande foreslår både fakturasalg og kassekreditt for bedrifter som sliter med likviditeten.

Banken tilbyr nå kassekreditt med 0,49% i rente på lån opp til 500.000. Tilbudet er hovedsakelig for bedrifter som har positiv egenkapital og var lønnsomme før krisen, men stiller ingen krav til pant eller sikkerhet. Lånet krever derimot at bedriftseier stiller personlig garanti. Fordelen med kassekreditt er du bare betaler for hva du låner til enhver tid.

Du kan se og laste ned presentasjonen og se webinaret i opptak. Halvor vil delta i flere webinarer med samme tema i tiden fremover, for spørsmål om dette eller annet om Aprila kan dere ta kontakt via hei@aprila.no