Nå haster det for småbedriftene, men hjelpen er på vei!

Er du kvalifisert til å få del av en krisepakke, men trenger hjelp til å gjøre ventetiden til lån og kompensasjon er tilgjengelig mindre smertefull? Som en umiddelbar hjelp til dere senker vi renten på Aprila Kassekreditt i april. Du betaler kun for bruken, og betaler tilbake når det passer bedriftens økonomiske situasjon.

Hvorfor gjør vi dette?

Fordi dere skaper jobber, velferd og gode lokalsamfunn

98%

av norske bedrifter er små og mellomstore

NHO

01 — 05

Dette er bare begynnelsen

Vi tror at sunne, bærekraftige bedrifter skapes av mennesker som opplever at de gjør noe meningsfylt. At de kan bidra med å gjøre en forskjell. Når vi hjelper en bedrift med å bruke mer tid på det den tjener penger på, får det en positiv effekt på produktivitet og arbeidsmiljø. Vi får ikke det ene uten det andre.

Aprila er til for deg og din bedrift.

Les mer