2017 - Bankkonsesjon og emisjon

Desember

NOK 150m i ny egenkapital er på plass bitte lille julaften, under radaren. Investorer er Alliance Venture, Arts Alliance, FJ Labs, Amesto, family offices, venner og familie, private investorer og et pensjonsfond.

November

Vår første distribusjonsavtale med et skybasert regnskapssystem signeres med Xledger – hypotesen om å integrere bank tjenester i skybasert regnskap er i ferd med å bli virkelighet.

Oktober

Betinget bankkonsesjon mottatt fra Finanstilsynet.

FJ Labs, Alliance Venture, Redivivus, LT Invest, styremedlemmer og medgrunnleggere investerer i prosjektselskapet.

Juni

Søknad om bankkonsesjon sendes til Finanstilsynet.

I løpet av året

Bank prosjektet egenfinansieres av teamet. Alle som begynner kommer fra veldig gode jobber og investerer det de har mulighet til i prosjektet. Ansatte investerer NOK 11m i denne tidlige fasen.

Vår/sommer

Heiki (Chief Customer), Karl Erik (tech lead), Katrine (CRO), Lene (COO), Kjetil (CFO) og Andreas (Head of Products) kommer ombord. Systemer blir utviklet, konsesjonssøknad blir utarbeidet, og fremtidige kunders utfordringer med finansiering blir analysert. Vi tror virkelig at vi vet hva vi driver med!

Januar

Israr blir med som CTO/CDO og antall ansatte dobles. De to modige vennene reiser ut og leter etter svaret på hvordan man kan tilby betydelig bedre finansiering til små og mellomstore bedrifter for å hjelpe dem med å vokse og skape arbeidsplasser. De leter også etter teknologi men finner etterhvert ut at det ikke finnes moderne IT-systemer for bedriftsbank. De må utvikle systemene selv.