2016 - Aprilas grunnleggere møtes for første gang

Desember

Per Christian finner Israr Khan på en liste over “fremtidens ledere under 30” og de møtes flere ganger i en bar på Oslo S. Prosjekt Langler begynner å ta form.

Oktober

Per Christian ved sitt skrivebord med ideer og planer og store ambisjoner.

August

Per Christian Goller kontakter Arild Spandow i Amesto og spør om han vil være med på å starte en digital bank for SMB. Arild svarer ja over bordet og tilbyr Per Christian en plass på hans kontor.

2011 – 2016

Per Christian Goller, Kjetil Barli (CFO) og Lene Gridseth (COO) arbeider sammen i meglerhuset Fondsfinans, hvor de bidrar til strukturering og kapitalinnhenting til flere forbrukslånsbanker, arbeider med fusjoner og oppkjøp av banker osv. De spøker om å starte en bank som det faktisk er behov for, og dette blir etter hvert mer seriøst.

2012

Per Christian Goller presenterer en analyse for Nærings- og Handelsdepartementet som viser til en uheldig utvikling i norsk bankstruktur, med en svært dominerende lokal bank og utenlandske banker som trekker kapital ut av landet ved en krise. Taperen er SMB, som mangler kilder til finansiering. Analysen inneholder flere forslag til løsninger på dette. Ingenting skjer før vi i 2016 gjør noe med det selv og starter det som har blitt Aprila Bank ASA.