Aprilahjelpen - en serie med artikler der vi deler erfaringer og kompetanse

Slik hjelper du kundene gjennom vanskelige tider

Aprila #holderhjuleneigang, og nå kommer Aprilahjelpen - en serie med artikler der vi deler erfaringer og kompetanse. De siste ukene har Marte Hauge vært i telefon med kundene våre "non-stop", fra morgen til kveld. Lyttet, hjulpet og påvirket interne prioriteringer. At Marte er antropolog er kun én faktor som gjør at hun gjør seg godt i møte med andre mennesker (også kjent som kunder). Evnen til å sette seg inn i andre menneskers situasjon, vise empati og se saker fra et annet perspektiv enn sitt eget er noe Marte får bruk for i sin daglige kundedialog.

Dette er uvurderlige personlige ferdigheter, og for Aprila er de en kilde til så mye mer enn å ordne og avklare hver enkel sak for den enkelte kunde. For at Aprilas kunder skal få best mulig opplevelser skal Martes ferdigheter, kunnskaper, verdier og holdninger operasjonaliseres. Hver opplevelse er unik, men gjennom Marte fremmes kundens stemme og setter fotavtrykk i produkter og tjenester.

Les hele artikkelen på vår blogg.