25%

Etablerings- og transaksjonskostnader

Vi er underlagt strenge regler knyttet til kundeetablering og løpende kundekontroll. Å overholde disse reglene medfører kostnader. Vi blir også belastet med kostnader knyttet til hver enkelt transaksjon, som for eksempel kostnader for fakturautsendelse, inn- og utbetalinger og betalingsoppfølging.

15%

Forsikring, finansiering og tap

Vi kredittscorer din kunde, låner penger for å finansiere fakturabeløpet og forsikrer deler av risikoen.

15%

Salgskostnader

For å nå ut til deg som kunde påløper det kostnader knyttet til salg og distribusjon, og våre samarbeidspartnere mottar provisjon for å formidle våre produkter.

45%

Faste kostnader og fortjeneste

Som bank har vi betydelige kostnader som ikke kan fordeles direkte til hver enkelt faktura. For eksempel lønn og arbeidsgiveravgift, IT-utvikling og -drift, leie av kontorlokaler og markedsføring.