Årshjulet

Det er mange tidsfrister å holde styr på når en skal drive et selskap – uansett om det dreier seg om et lite enkeltpersonforetak, en mellomstor bedrift med noen titalls ansatte eller noe midt imellom. Nå har i tillegg flere av fristene til Skatteetaten blitt forskjøvet grunnet korona-situasjonen. Vi har derfor laget et hendig årshjul som gir deg en oversikt over hva du må huske på ut året.

Juni

6/5/2020
A-meldingen for AS
6/10/2020
Mva-meldingen - kompensasjon for AS
6/10/2020
Mva-meldingen - 1. termin deadline for AS

Juli

7/6/2020
A-meldingen for AS
7/15/2020
Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak
7/15/2020
Betaling, A-melding for AS

August

8/5/2020
A-meldingen for AS
8/10/2020
Mva-meldingen - særskilt mva-melding for AS
8/12/2020
Skatteoppgjøret - første pulje for enkeltpersonforetak
8/17/2020
Betaling, A-melding for AS
8/31/2020
Mva-meldingen - levering og betaling for AS
8/31/2020
Næringsoppgave for enkeltpersonforetak
8/31/2020
Skattemeldingen for AS

September

9/1/2020
Forskudsskatt 2. termin for AS
9/7/2020
A-meldingen for AS
9/15/2020
Forskuddsskatt for ANS og ENK
9/15/2020
Betaling, A-melding for AS

Oktober

10/5/2020
A-meldingen for AS
10/21/2020
Skatteoppgjøret - siste pulje for enkeltpersonforetak
10/12/2020
Mva-meldingen - betaling, kompensasjon for AS
10/31/2020
Mva-meldingen - slutt på redusert lav sats for AS

November

11/5/2020
A-meldingen for AS
11/15/2020
Forskuddsskatt for ANS
11/16/2020
Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak
11/16/2020
Betaling, A-melding for AS

Desember

12/1/2020
Frist årlig mva for enkeltpersonforetak
12/7/2020
A-meldingen for AS
12/10/2020
Mva-meldingen - betaling, kompensasjon for AS